Новости театра

Array
(
  [NavShowAlways] => 
  [NavTitle] => Новости
  [NavRecordCount] => 128
  [NavPageCount] => 26
  [NavPageNomer] => 21
  [NavPageSize] => 5
  [bShowAll] => 
  [NavShowAll] => 
  [NavNum] => 1
  [bDescPageNumbering] => 
  [add_anchor] => 
  [nPageWindow] => 5
  [bSavePage] => 
  [sUrlPath] => /news/torzhestvennyy-kontsert-posvyashchennyy-85-letiyu-krasnoyarskogo-kraya-
  [NavQueryString] => 
  [sUrlPathParams] => /news/torzhestvennyy-kontsert-posvyashchennyy-85-letiyu-krasnoyarskogo-kraya-?
  [nStartPage] => 24
  [nEndPage] => 23
  [NavFirstRecordShow] => 101
  [NavLastRecordShow] => 105
)